Концепція державної політики у сфері реформування державної кримінально-виконавчої служби України

Існуюча система виконання кримінальних покарань та попереднього ув’язнення, створена ще за радянських часів, не відповідає сучасному рівню соціально-економічного розвитку суспільства та принципам гуманізму і поваги до прав і свобод людини у процесі виконання покарань.

За станом на 1 січня 2012 року у підпорядкуванні Державної пенітенціарної служби України перебуває 143 установи виконання покарань, 33 слідчі ізолятори, 8 виховних колоній та 703 підрозділи кримінально-виконавчої інспекції.

Загальна кількість засуджених та осіб, узятих під варту, становить близько 320 тис., з яких 157,3 тис. утримується в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, 126,6 тис. перебуває на обліку в органах кримінально-виконавчої інспекції.

Незважаючи на те, що у 2003 році було прийнято Кримінально-виконавчий кодекс України, в якому закладено якісно нові засади виконання кримінальних покарань, на сьогодні в Україні фактично збережено радянську систему управління виправними закладами з притаманними їй рисами адміністративно-командного управління, що перешкоджає належному виконанню завдань, покладених на Державну кримінально-виконавчу службу України.

Однією з найгостріших проблем Державної кримінально-виконавчої служби України є перевантаженість установ виконання покарань та слідчих ізоляторів.

Про невідповідність умов утримання засуджених та осіб, узятих під варту, нормам національного законодавства та європейським стандартам неодноразово відзначалося в доповідях Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також у доповідях авторитетних міжнародних інституцій – Комітету ООН проти катувань, Комітету ООН з прав людини, Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.

Метою Концепції є визначення пріоритетів та шляхів реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, діяльність якої має ґрунтуватися на принципах законності, гуманізму, дотримання прав людини і громадянина, міжнародних стандартах поводження із засудженими та особами, узятими під варту.

Заходи щодо реформування Державної кримінально-виконавчої служби України передбачається здійснити протягом 2012 – 2017 років.

Реалізація положень Концепції здійснюватиметься шляхом прийняття нових актів законодавства та внесення змін до актів, що регулюють питання діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України та порядок виконання покарань. Планується здійснити організаційні, методичні та інформаційні заходи, спрямовані на запровадження сучасної моделі управління Державної кримінально-виконавчої служби України, забезпечення її кваліфікованим персоналом, гуманізацію умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту, модернізацію виробничої сфери підприємств установ виконання покарань. Вказані заходи планується здійснити шляхом поліпшення умов утримання засуджених та осіб, узятих під варту, вдосконалення системи охорони здоров’я засуджених та осіб, узятих під варту, підвищення якості медичної допомоги, підвищення рівня організації соціально-виховної та психологічної роботи із засудженими, підвищення ефективності виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, створення правових та матеріально-технічних умов для реформування кримінально-виконавчої інспекції у службу пробації.

Реалізація Концепції має забезпечити:

1) приведення умов утримання засуджених у відповідність з європейськими стандартами та запровадження процедури досудової пробації;

2) створення:

– системи надання засудженим медичної допомоги належної якості;

– механізму соціальної реабілітації засуджених та повернення їх до самостійного загальноприйнятого соціально-нормативного життя в суспільстві;

– умов для залучення засуджених до праці та відшкодування ними збитків, завданих злочином, та виконання інших майнових зобов’язань;

– служби пробації;

3) формування кадрової політики відповідно до Європейських пенітенціарних правил.

Можливо, Вам буде цікаво

By