Збільшення кредитної ставки – неправомірна дія банку

До Новомосковської міжрайонної прокуратури в період 2008-2009 років надходили скарги громадян щодо порушення вимог чинного законодавства банківськими установами під час підвищення відсоткової ставки за кредитними договорами. В ході проведення перевірки за фактами, викладеними у зверненнях громадян, встановлено, що з поглибленням світової фінансової кризи та її впливом на економіку України, система кредитування опинилася в ситуації повного дефолту.

Банкам необхідно повертати отримані від іноземних кредиторів гроші, а

відсутність джерел фінансування, окрім боржників та вкладників депозиту, змусило

банки використовувати будь-які механізми для залучення коштів.

Одними з таких механізмів є підвищення відсоткових ставок за кредитними договорами та відмова в поверненні депозитів (банківських вкладів), не говорячи вже про відмову в достроковому поверненні депозиту.

Позичальники банківських установ почали одержувати повідомлення про підвищення розміру відсоткової ставки по кредиту.

Свою позицію банкіри обґрунтовували підвищенням облікової ставки НБУ та підвищенням вартості грошових ресурсів на міжбанківському кредитному ринку;

При цьому позичальникам пояснювали, що згідно кредитного договору в них є право погасити кредит достроково або продовжувати користуватися ним на нових умовах. В разі відмови банк попереджував про розірвання договору. Тож вибір банкіри залишили невеликий.

До 12 грудня 2008 р. у законодавстві було відсутнє положення стосовно того, що встановлений договором розмір відсотків по кредитному договору не може бути односторонньо збільшений банком, що відповідно дозволяло банкам в односторонньому порядку змінювати умови таких договорів. Слід зауважити, що майже у всіх укладених кредитних договорах закріплено положення про право банку змінювати умови договору в односторонньому порядку за певних умов.

Обґрунтування своєї позиції банкіри знайшли в тому, що в ч.4 ст. 11 Закону України «Про захист прав споживачів», зазначено, що: «У договорі про надання споживчого кредиту може зазначатися, що відсоткова ставка за кредитом може змінюватися залежно від зміни облікової ставки Національного банку України або в інших випадках. Про зміну відсоткової ставки за споживчим кредитом споживач повідомляється кредитодавцем письмово протягом семи календарних днів з дати її зміни. Без такого повідомлення будь-яка зміна відсоткової ставки є недійсною».

Відповідно, в ч.5 пункту 3.4 Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10.05.2007 N 168 вказано, що: «Банки зобов'язані в кредитному договорі зазначити: правило, за яким змінюється відсоткова ставка за кредитом, якщо договором про надання кредиту передбачається можливість зміни процентної ставки за кредитом залежно від зміни облікової ставки Національного банку або в інших випадках».

Відповідно дана норма дає право позичальнику вимагати пояснення формули (математичної залежності) між запропонованим розміром ставки до розміру облікової ставки НБУ.

Заборона зміни відсоткової ставки за кредитними договорами закріплена в Постанові Правління НБУ № 168 від 10.05.2007р. “Правилами надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту”.

Правилами встановлено, що банки мають право змінювати відсоткову ставку за кредитом лише в разі настання події, не залежної від волі сторін договору, яка має безпосередній вплив на вартість кредитних ресурсів банку. При цьому, згідно п.3.5. Правил: “банки не мають права змінювати відсоткову ставку за кредитом у зв'язку з волевиявленням однієї із сторін (зміни кредитної політики банку).

У зв'язку з відсутністю чіткої заборони, закріпленої на рівні закону, змінювати умови кредитних ставок в односторонньому порядку та необхідність захисту прав та законних інтересів клієнтів банківських установ, з метою захисту їх від необгрунтованого підвищення відсоткових ставок за кредитними договорами 12 грудня 2008р. Верховною Радою України нарешті було прийнято закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку», N 661-VI (надалі – Закон).

Відповідно до прийнятого закону, внесено зміни до Цивільного кодексу України (надалі – ЦК України) та до Закону України «Про банки та банківську діяльність».

ЦК України доповнено наступною статтею: ст. 1061 «Відсотки за кредитним договором»

«1. Розмір відсотків та порядок їх сплати за договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.

2. Встановлений договором розмір відсотків не може бути збільшений банком в односторонньому порядку.

3. Умова договору щодо права банку змінювати розмір відсотків в

односторонньому порядку є нікчемною».

Ст. 1061 ЦК України доповнено новою частиною наступного змісту:

«Умова договору щодо права банку змінювати розмір відсотків на строковий вклад в односторонньому порядку є нікчемною».

Відповідно до ст.55 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банкам забороняється в односторонньому порядку змінювати умови укладених з клієнтами договорів, зокрема, збільшувати розмір відсоткової ставки за кредитними договорами або зменшувати її розмір за договорами банківського вкладу (крім вкладу на вимогу), за винятком випадків, встановлених законом».

Таким чином, на кінець 2008 року на законодавчому рівні було захищено права громадян від неправомірних дій банків. Але справа в тому, що на момент прийняття даного закону тисячі позичальників вже постраждали від неправомірних дій банків та вже виплачували кредити за новими ставками.

Возможно Вам будет интересно

От