Вік настання кримінальної відповідальності

Досягнення встановленого кримінальним кодексом України віку є однією із загальних умов притягнення особи до кримінальної відповідальності. Встановлення мінімальної календарної вікової межі для кримінальної відповідальності має бути соціально та кримінологічно обґрунтованим. Лише з досягненням певного віку під впливом сім'ї, школи, соціального середовища підліток досягає певного рівня свідомості, який дозволяє йому розрізняти добре і погане, що може спричинити шкоду іншим людям. Досягається спроможність підлітка усвідомлювати соціальний зміст своєї поведінки, достатній рівень соціальної свідомості, який дозволяє йому оцінювати не лише фактичний бік своїх вчинків, але і їх соціально-правову значимість.

Мінімальна межа віку кримінальної відповідальності в різних країнах може суттєво відрізнятися (наприклад 6 років – в Ірані, 13 років – у Франції, 16 років – у Шотландії), що залежить від ряду факторів, зокрема історичних і культурних особливостей.

Кримінальний кодекс України 2001 року встановлює диференційовані вікові межі для притягнення особи до кримінальної відповідальності: загальну – 16 років та більш низьку – 14 років за вчинення ряду особливо тяжких злочинів (умисне вбивство, умисне тяжке тілесне ушкодження, умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, бандитизм, зґвалтування, крадіжку, грабіж, розбій, вимагання тощо).

Малолітні у віці до 14 років, а також неповнолітні у віці від 14 до 16 років, які вчинили не передбачені 4.2 сі. 22 КК України злочини, не є суб'єктами кримінальних злочинів і кримінальній відповідальності не підлягають. Але неповнолітні, які до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність вчинили суспільно небезпечні діяння, заборонені нормами Особливої частини кримінального кодексу України, можуть бути піддані примусовим заходам виховного характеру.

Неповнолітній у віці від 14 до 16 років несе кримінальну відповідальність за вчинення злочинів, визначених в ч.2 ст. 22 КК України не лише як їх виконавець, а й як співучасник, і не лише за вчинення закінченого злочину, а й за замах на особливо тяжкий, тяжкий, середньої чи невеликої тяжкості злочин, а також за готування до особливо тяжкого, тяжкого чи середньої тяжкості злочину.

Точне встановлення віку особи може мати вирішальне значення при розгляді питання про притягнення її до кримінальної відповідальності. Вік, з якого настає кримінальна відповідальність, обчислюється з моменту вчинення злочину. Особа вважається такою, що досягла певного віку не в день її народження, а починаючи з наступної доби. Вік особи встановлюється згідно документів про народження (число, місяць і рік народження), а у випадку відсутності таких документів вік особи встановлює експерт під час проведення судово-медичної експертизи.

Встановлення у кримінальному кодексі віку кримінальної відповідальності не означає, що кримінальний закон визнає неповнолітніх, які досягли віку кримінальної відповідальності, повною мірою соціально зрілими. До досягнення 18 років вони залишаються неповнолітніми, не є дорослими. Відповідальність неповнолітніх, які вчинили кримінальний злочин, має свою специфіку, встановлену окремим розділом кримінального кодексу України.

Кримінальне законодавство України не встановлює граничного віку кримінальної відповідальності, тобто будь-яка особа похилого віку в випадку вчинення нею кримінального злочину визнається суб'єктом злочину.

Возможно Вам будет интересно

От