ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В ДІЇ

Відповідно до указів Президента України, Програми діяльності Уряду “Український прорив: для людей, а не політиків”, Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, постанов Пенсійного фонду України, розпоряджень голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації головним управлінням та управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах Дніпропетровської області виконуються основні завдання, спрямовані на впровадження Стратегії розвитку пенсійної системи.

Нове пенсійне законодавство, яке почало свій відлік з 1 січня 2004 року, передбачає пряму залежність розміру пенсії від величини отримуваної заробітної плати, з якої сплачувались страхові внески. Існує усталена формула трудових відносин: ефективна праця – адекватний їй високий заробіток, або: перераховані із заробітку страхові внески – відповідна пенсія, тобто старість забезпечена власними зусиллями. Тому зростання заробітної плати обумовлює підвищення пенсій.

Закон України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, прийнятий 9 липня 2003 року, керується тим, що для всіх громадян України повинні існувати однакові принципи і механізми пенсійного страхування.

Замість “трудового стажу” введено термін “страховий стаж”, що обчислюється в місяцях.

З 1 січня 2004 року підставою для зарахування кожного робочого місяця в повному розмірі до страхового стажу людини є щомісячна сплата за цей місяць внесків.

Відповідно до статті 24 Закону для зарахування до страхового стажу одного робочого місяця в повному розмірі сума сплачених за місяць внесків має бути для кожної застрахованої особи не меншою за мінімальний страховий внесок.

Мінімальний страховий внесок розраховується виходячи із діючого тарифу внесків та розміру мінімальної заробітної плати, що встановлюється законом України і є державною соціальною гарантією, обов'язковою на всій території України.

За своїх найманих працівників роботодавець повинен нараховувати та сплачувати 33,2 % від суми нарахованої заробітної плати незалежно від того, чи була фактично виплачена зарплата після її нарахування чи ні. На роботодавця також покладено обов'язок сплачувати до Пенсійного фонду України утримані із заробітку працівника внески в розмірі 1-5 %.

Відповідно до вимог Закону страхові внески підлягають сплаті незалежно від фінансового стану платника страхових внесків.

Органи Пенсійного фонду України сьогодні приділяють особливу увагу дотриманню страхувальниками платіжної дисципліни, тому що в солідарній системі пенсійного страхування інтереси як майбутніх так і сьогоднішніх пенсіонерів, залежать від одного – своєчасної і в повному обсязі сплати роботодавцями страхових внесків від нарахованої працівникам заробітної плати. Це є основне джерело наповнення бюджету Пенсійного фонду. Крім того, чим більшою буде заробітна плата найманих працівників, тим більшими будуть надходження на персональні рахунки застрахованих осіб (найманих працівників) у системі персоніфікованого обліку, а значить будуть більшими і пенсії цих працівників у майбутньому.

Протягом 2008 року забезпечено стабільне фінансування й виплата пенсій, а також своєчасні їхні перерахунки.

В області налічується 1 млн. 200 тис. працівників, а кількість пенсіонерів становить 1 млн. 40 тис., тобто вже сьогодні рядовий робітник фінансує 87 % середньої пенсії.

Рівень фінансового навантаження на платника страхових внесків дуже великий. Це затримує підвищення легальної заробітної плати, що є базою для сплати страхових внесків.

Демографічна ситуація в Україні, як і раніше, складна. За даними Інституту демографії й соціальних досліджень НАН України, якщо в 2006 році частка населення пенсійного віку становила 23,8 %, то вже в 2046 році вона складе 35 %.

Через демографічні показники солідарна система у найближчому майбутньому вже не зможе без бюджетної підтримки забезпечити відповідний рівень пенсійних виплат.

Пенсійний фонд незабаром планує перейти на другий рівень – накопичувальну систему пенсійного забезпечення.

Суть накопичувальної системи полягає в тому, що частина обов'язкових внесків у державну систему пенсійного страхування буде накопичуватися в єдиному Накопичувальному фонді та обліковуватиметься на накопичувальних пенсійних рахунках громадян. Такі внески будуть власністю застрахованих осіб, а у випадку їхньої смерті будуть передаватися у спадщину.

Ці внески будуть інвестуватися в економіку країни з метою одержання інвестиційного доходу й захисту від інфляції.

На сьогодні Пенсійний фонд працює у солідарній системі, тобто всі кошти, які надходять до Фонду, спрямовуються на виплату пенсій нинішнім пенсіонерам.

Органами Пенсійного фонду було вжито всіх відповідних заходів щодо скорочення заборгованості до бюджету Фонду, але в порушення норм Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” підприємства області продовжують не сплачувати страхові внески від нарахованої заробітної плати, внаслідок чого їх борг до Пенсійного фонду з початку року збільшився на 5,1 млн. грн. і на 1 серпня 2008 року становить 83,8 млн. грн., у тому числі підприємств комунальної форми власності – 45,5 млн. грн.

Оскільки на суму боргу нараховуються пеня і фінансові санкції, наявність боргу негативно впливає на економічний стан підприємств-боржників. Крім того, несплата внесків призводить до порушення наданих громадянам Конституцією України гарантій і прав на соціальний захист, щодо їх забезпечення у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності.

Боржниками до Пенсійного фонду України в Новомосковському районі є такі підприємства:

ПЕНСІЙНА РЕФОРМА В ДІЇ

Стаття 16 Закону № 1058 “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” захищає права застрахованих осіб, надає можливості отримувати від страхувальника підтвердження про сплату страхових внесків, у тому числі в письмовій формі, а також вимагати від страхувальника сплати страхових внесків, у тому числі в судовому порядку.

Також Закон соціально захищає осіб, які через поважні причини не працюють і не займаються підприємницькою діяльністю. Закон дозволяє таким особам брати добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Внески, які будуть сплачені особою згідно з умовами договору про добровільне страхування, будуть враховані при обчисленні пенсії в майбутньому.

Як вже говорилося вище, згідно з вимогами цього Закону, при нарахуванні пенсії враховуються суми заробітної плати (доходу), з яких фактично сплачено страхові внески. Якщо роботодавець розрахувався з Фондом не в повному обсязі і має борги по пенсійних внесках, страховий стаж та заробіток за місяці, за які внески не сплачені, зараховується застрахованим особам для обчислення пенсії пропорційно сплаченій сумі внесків. Коли працівник отримує зарплату в “конверті”, і роботодавець не сплачує за нього страхові внески до Пенсійного фонду, то цей період не буде врахований до його страхового стажу та, відповідно, не зарахується при визначенні розміру пенсії, через що пенсія в такої людини буде меншою, ніж мала бути.

У випадку, коли особа працює неповний робочий час (неповний робочий день, неповний робочий тиждень), прийнята на роботу не з першого дня календарного місяця або звільнена не останнім днем календарного місяця, тощо (крім випадків, коли сума сплачених внесків менша за мінімальний розмір у зв'язку з порушенням роботодавцем трудового законодавства), така застрахована особа може здійснити доплату до мінімального страхового внеску.

Звертаємо Вашу увагу, що розмір пенсії залежить від розміру середньомісячного заробітку та наявного страхового стажу. Запровадження нової формули обчислення пенсії передбачає введення індивідуальних коефіцієнтів заробітку та стажу.

Індивідуальний коефіцієнт заробітку визначається для кожної застрахованої особи, він дорівнює частці від ділення фактичної заробітної плати у розрізі за кожен місяць на середню заробітну плату в Україні за відповідний період. При визначенні розміру заробітної плати, з якої обчислюється пенсія, усереднений індивідуальний коефіцієнт заробітку за періоди страхового стажу, подані для призначення пенсії, множиться на середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії.

Таким чином, чим більше офіційна заробітна плата найманої особи, тим більше буде індивідуальний коефіцієнт заробітку такої особи, і як наслідок, більшою буде її пенсія.

Навіть якщо людині ще далеко до пенсійного віку, вона повинна замислитись над тим, який розмір пенсії в неї буде в майбутньому. Потрібно вже зараз подбати про набуття страхового стажу.

Тому ще раз нагадуємо – кожен повинен зрозуміти, що відбувається в пенсійному законодавстві України, і усвідомити важливість пенсійного реформування особисто для себе.

Можливо, Вам буде цікаво

By