Актуальні законодавчі зміни щодо захисту прав власності

Яких змін зазнала державна реєстрація в частині нотаріального посвідчення?
Щодо яких договорів можливо встановити таку вимогу?
Які особи матимуть право встановлювати вимогу нотаріального посвідчення?
Зміни, які вже діють та їх вплив на захист права власності?
Яких змін зазнала процедура оскарження дій, рішень або бездіяльності державних реєстраторів?

Яких змін зазнала державна реєстрація в частині нотаріального посвідчення?

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству» від 05.12.2019 №340-ІХ, створено дієвий засіб захисту прав на нерухоме майно та бізнес громадян у вигляді права особи на встановлення вимоги нотаріального посвідчення документів.

На сьогодні, виключно законом встановлюються обов’язкові випадки, в яких певні документи підлягають нотаріальному посвідченню. В свою чергу, в червні 2020 року набирають сили норми вищезазначеного Закону, які дадуть змогу громадянину передбачити та встановити вимогу такого нотаріального посвідчення щодо певних угод на власний розсуд, надавши цій вимозі статус реального механізму щодо захисту власного права.

Така вимога підлягатиме внесенню до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та її наявність буде офіційною підставою для відмови у проведенні реєстраційних дій, у разі порушення визначеного власником механізму посвідчення договору.

Щодо яких договорів можливо встановити таку вимогу?

Закон передбачає, що встановити вимогу нотаріального посвідчення можливо:

  • щодо договору про встановлення земельного сервітуту;
  • щодо договорів користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб;
  • щодо договорів користування чужою земельною ділянкою для забудови;
  • щодо договору оренди землі;
  • щодо договору (внесення змін до договору), предметом якого є таке майно чи його частина, крім випадків, якщо такий договір підлягає нотаріальному посвідченню за законом.

Які особи матимуть право встановлювати вимогу нотаріального посвідчення?

Законодавець передбачив коло осіб, які будуть наділені таким правом, а саме.

Які зміни вже діють та як вони впливають на захист права власності?

Відтепер суд не тільки скасовує реєстрацію, а ще має вирішити подальшу долю речового права, якщо судом скасовано рішення державного реєстратора, визнання недійсними чи скасування документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію або скасовує державну реєстрацію, судом зобов’язано одночасно визнати, змінити або припинити зареєстроване речове право.

Крім того, вирішено питання щодо подання власником заяв про заборону вчинення реєстраційних дій, зокрема повторне подання власником об’єкта нерухомого майна заяви про заборону вчинення реєстраційних дій щодо одного й того самого об’єкта нерухомого майна можливе через п’ять календарних днів з дня завершення п’ятнадцятиденного строку.

Також, на законодавчому рівні визначено, що у разі скасування державної реєстрації земельної ділянки, розділ Державного реєстру прав та реєстраційна справа підлягають закриттю. При цьому, державна реєстрація прав на земельну ділянку проводиться виключно за наявності в Державному земельному кадастрі відомостей про зареєстровану земельну ділянку.

Яких змін зазнала процедура оскарження дій, рішень або бездіяльності державних реєстраторів?

Перш за все, розгляд скарг у сфері державної реєстрації зазнав наступних змін, так при Міністерстві юстиції та Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро) утворені Колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації
(далі – Колегія).

Колегія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, який діє на підставі Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації прав, територіальних органів Міністерства юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.01.2020 № 71/5.

Колегією зокрема розглядаються скарги на рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав), дії або бездіяльність державного реєстратора та суб’єктів державної реєстрації прав, які здійснюють свою діяльність на території Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей.

За результатами розгляду скарги у сфері державної реєстрації Колегія шляхом голосування приймає рішення, що оформлюється відповідним висновком. Прийняте рішення по скарзі та висновок Колегії не пізніше наступного робочого дня розміщується на офіційному веб-сайті Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро).

Направлення скарг до Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) здійснюється за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 21-а,
тел. (056) 713-46-90

Який термін розгляду скарг та вирішення ситуації ?

За загальним правилом скарги розглядаються і вирішуються у строк не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті які потребують додаткового вивчення, – непізніше 45 днів.

Однак, якщо під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації встановлено наявність підстав для відмови в її задоволенні, Мін’юст чи відповідний територіальний орган приймає не пізніше десяти робочих днів з дня її реєстрації рішення про відмову в задоволенні такої скарги із зазначенням мотивів такої відмови. Разом з цим, прийняття рішення про відмову у задоволені скарги, не позбавляє скаржника права на повторне звернення з такою скаргою в межах визначеного законом строку.

Водночас, якщо під час розгляду Мін’юстом скарги не виявлено підстав для відмови в її задоволенні чи підстав для пересилання її за належністю, проте встановлено наявність очевидних порушень закону в рішеннях, діях або бездіяльності державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін’юсту, розгляд такої скарги здійснюється Мін’юстом невідкладно без розгляду її колегіально.

Відповіді на питання надали Іван Легостаєв – начальник Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) та Волков Михайло головний спеціаліст відділу розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро)

З повагою, Сектор комунікації з громадськістю Південно-Східного
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), тел. 056 371 – 15 – 90

Можливо, Вам буде цікаво

By