Примусове стягнення боргів за комунальні послуги та наслідки ухилення від виконання рішення суду

Сьогодні велика кількість споживачів не сплачує вчасно за надані їм комунальні послуги, зокрема тепло та водопостачання. Тому, перед початком опалювального сезону виконання рішень цієї категорії перебуває на особливому контролі не лише державних виконавців, а й представників комунальних підприємств.

Як правило, між представниками органів державної виконавчої служби Дніпропетровщини та комунальними підприємствами раз на квартал проводяться спільні наради, на яких і обговорюються проблемні питання в сфері виконання рішень судів про стягнення заборгованості за житлово–комунальні послуги, вирішуються та плануються заходи спрямовані на фактичне виконання рішень вказаної категорії, зокрема, обираються провадження за якими планується вихід, за місцем мешкання боржника з представниками стягувача, за необхідності залучаються органи поліції.

Такі виходи дуже сприяють виконанню рішення суду. Так, для більшості неплатників рішучим моментом для сплати боргу стає вилучення державними виконавцями майна з метою його подальшої реалізації. Переважно описується та вилучається побутова техніка та меблі. Найчастіше в результаті таких дій до відділу державної виконавчої служби надходить заяви від стягувачів про сплату боржником заборгованості в повному обсязі.

Решті споживачів, які не мають змоги повністю розрахуватися, постачальник комунальних послуг може запропонувати укласти договір реструктуризації і сплачувати поступово.

Стосовно боржників, які не сплачують за послугу роками, то стягувачі разом з державними виконавцями діють рішуче – припиняють надання послуги та попереджають про заходи примусового впливу, такі як арешт майна.

Щодо сум заборгованостей за спожиті комунальні послуги за виконавчими документами, які перебувають на виконанні в органах державної виконавчої служби Дніпропетровської області, то це може бути й 1000,00 грн, а може – 50000,00 грн та навіть більше. І причини несплати за надані громадянам послуги найрізноманітніші: від нестачі коштів у малозабезпеченої сім’ї до принципової позиції щодо невдоволення наданням житлово-комунальних послуг.

Нажаль, одні споживачі вважають, що якщо їх не влаштовують послуги комунальних підприємств, то можна просто за них не сплачувати, інші впевнені, що через 2-3 роки борги за спожиті комунальні послуги «списуються» й з часом просто зникнуть, погашати їх не потрібно та ніяких наслідків не настане. Скоріше за все, така думка виникає у громадян, які не обізнані з порядком примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) відповідно до Закону України «Про виконавче провадження».

Отже, якщо громадяни добровільно не сплачують борги, то вони стягуються органами державної виконавчої служби в примусовому порядку.

Так, в процесі стягнення заборгованості державний виконавець не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про відкриття виконавчого провадження, в якій зазначає про обов’язок боржника подати декларацію про доходи та майно, попереджає про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей.

У разі якщо в заяві стягувача про відкриття виконавчого провадження зазначено рахунки боржника у банках, інших фінансових установах, державний виконавець негайно після відкриття виконавчого провадження накладає арешт на кошти боржника.

У разі якщо в заяві стягувача зазначено конкретне майно боржника, виконавець негайно після відкриття виконавчого провадження перевіряє в електронних державних базах даних та реєстрах наявність права власності або іншого майнового права боржника на таке майно та накладає на нього арешт. На інше майно боржника виконавець накладає арешт в порядку, визначеному статтею 56 цього Закону.

У разі, якщо при відкритті виконавчого провадження, виконавцем накладений арешт на майно боржника, таке майно може бути реалізоване шляхом проведення електронних торгів, після чого кошти від його реалізації перераховуються на рахунок стягувача в рахунок повного або часткового погашення заборгованості за виконавчим документом. Після цього арешт з проданого майна боржника знімається за постановою виконавця.

Заходами примусового виконання рішень є:

  • звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об’єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами;
  • звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інший дохід боржника;
  • вилучення в боржника і передача стягувачу предметів, зазначених у рішенні;
  • заборона боржнику розпоряджатися та/або користуватися майном, яке належить йому на праві власності, у тому числі коштами, або встановлення боржнику обов’язку користуватися таким майном на умовах, визначених виконавцем;
  • інші заходи примусового характеру, передбачені цим Законом.

Слід зазначити, що при примусовому виконанні рішень з боржника стягується виконавчий збір (10 % від суми заборгованості) та витрати, пов’язані з організацією та проведенням виконавчих дій.

Стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у гривнях та іноземній валюті, інші цінності, у тому числі кошти на рахунках і вкладах боржника у банках та інших фінансових установах, на рахунки в цінних паперах. Готівкові кошти, виявлені у боржника, вилучаються та зараховуються на рахунки для обліку депозитних сум відділів державної виконавчої служби, не пізніше наступного робочого дня після вилучення, про що складається акт.

У разі відсутності у боржника коштів та інших цінностей, достатніх для задоволення вимог стягувача, стягнення невідкладно звертається також на належне боржнику інше майно, крім майна, на яке згідно із законом не може бути накладено стягнення.

Стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника звертається у разі відсутності в боржника коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах, відсутності чи недостатності майна боржника для покриття належних до стягнення сум.

Звернення стягнення на майно боржника не зупиняє звернення стягнення на кошти боржника. Боржник має право запропонувати види майна чи предмети, які необхідно реалізувати в першу чергу. Черговість стягнення на кошти та інше майно боржника остаточно визначається виконавцем.

Стягнення на майно боржника звертається в розмірі та обсязі, необхідних для виконання за виконавчим документом, з урахуванням стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів, накладених на боржника під час виконавчого провадження. У разі якщо боржник володіє майном разом з іншими особами, стягнення звертається на його частку, що визначається судом за поданням виконавця.

Звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна здійснюється у разі відсутності в боржника достатніх коштів чи рухомого майна. При цьому в першу чергу звертається стягнення на окрему від будинку земельну ділянку, інше приміщення, що належать боржнику. В останню чергу звертається стягнення на житловий будинок чи квартиру, в якому фактично проживає боржник.

У разі якщо сума, що підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У такому разі виконавець зобов’язаний вжити заходів для виконання рішення за рахунок іншого майна боржника.

Крім того, у разі ухилення боржника від виконання зобов’язань, покладених на нього рішенням, державний виконавець має право звернутися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника – фізичної особи або керівника боржника – юридичної особи за межі України – до виконання зобов’язань за рішенням.

Можливо, Вам буде цікаво

By