Зміни життя – зупини насильство!

Правопорушення, спрямовані проти особи – її життя та здоров’я, проти її волі, честі та гідності становлять особливу суспільну небезпеку. Тому боротьба з ними є одним із пріоритетних напрямків діяльності органів внутрішніх справ. Серед таких правопорушень особливе місце посідають ті, що пов’язані із насильством в сім’ї.

Нагадаємо визначення поняття «насильства в сім’ї» та яким чином міліція протидіє цьому негативному явищу.

Насильство в сім’ї це будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю.

Фізичне насильство – умисне нанесення одним членом сім’ї іншому члену сім’ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до смерті постраждалого, порушення фізичного чи психічного здоров’я, нанесення шкоди його честі й гідності.

Сексуальне насильство – протиправне посягання одного члена сім’ї на статеву недоторканість іншого члена сім’ї, а також дії сексуального характеру по відношенню до неповнолітнього члена сім’ї. Важливо підкреслити, що розповсюджена думка про те, що згвалтування не може існувати між подружжям є хибною. Вступ до шлюбу не обмежує право людини на статтеву свободу.

Психологічне насильство – насильство, пов’язане з дією одного члена сім’ї на психіку іншого члена сім’ї шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися або завдається шкода психічному здоров’ю.

Економічне насильство – умисне позбавлення одним членом сім’ї іншого члена сім’ї житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до його смерті, викликати порушення фізичного та психічного здоров’я.

В міліції заходи щодо запобігання насильству в сім`ї здійснює служба дільничних інспекторів міліції та кримінальна міліція у справах дітей. Також у межах надання окремих повноважень даний обов’язок покладається на відповідні органи опіки і піклування, спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань запобіганню насильства в сім`ї.

Минулого року працівниками служби дільничних інспекторів міліції Новомосковщини було виявлено 158 фактів насильства в сім’ї, а вже за перший квартал 2015 року – 52 таких факта. Проте ці цифри не відображають реальної картини, бо значний відсоток постраждалих не звертається по допомогу до правоохоронних органів. Скільки насправді жертв домашніх катів, напевно не зможе сказати ніхто.

Під час розгляду даної інформації працівниками міліції та уповноваженими органами проводиться збір відповідної інформації, виявляються та ретельно вивчаються причини і умови, що сприяють проявам насильства в сім’ї, ведеться профілактичний облік осіб, схильних до таких проявів. Особи, які вчинили насильство в сім’ї, несуть адміністративну відповідальність за ст.173² Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як свідчить офіційна статистика, найбільш поширеною санкцією, що застосовувалась судовими органами за результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення за вчинення насильства в сім’ї, було накладання штрафних санкцій, які мали досить низький виховний та профілактичний ефект, оскільки потерпілими вказаного правопорушення є члени сім’ї, якими і сплачувався штраф.

5 березня цього року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо врегулювання питання відповідальності за вчинення насильства в сім’ї», згідно вимог якого із санкції ст.173-2 КУпАП виключено такі види адміністративних стягнень, як штраф та виправні роботи з відрахуванням двадцяти відсотків заробітку. Тепер особа буде нести відповідальність у вигляді громадських робіт на строк від тридцяти до сорока годин або адміністративного арешту на строк до семи діб. Ті самі дії, вчинені особою повторно протягом року, тягнуть за собою громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Шановні мешканці м. Новомосковська та Новомосковського району! Про випадки насильства в сім’ї або реальної загрози його вчинення необхідно звертатися із заявою до правоохоронних органів. А саме: до служби дільничних інспекторів міліції – у випадку вчинення насильства дорослими особами, до кримінальної міліції у справах дітей – у випадку прояву насильства особою до 18-ти років. Повідомляйте про факти вчинення насильства в сім'ї до чергової частини Новомосковського міського відділу міліції за адресою: м. Новомосковськ, вул. Радянська, 7, за телефоном 7-31-66, до дільничного інспектора міліції, який обслуговує вашу адміністративну дільницю, або за «телефоном довіри» Новомосковського МВ: 38-04-85.

Т. Хоменко, старший інспектор СДІМ Новомосковського МВ ГУМВС

Можливо, Вам буде цікаво

By