Що нас чекає в серпні 2009 року

Огляд нормативно-правових актів, які набирають чинності у серпні 2009 року. Події, національні, професійні та міжнародні свята серпня 2009 року.

Приватні структури не зароблятимуть на видачі державних дозволів

Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади забороняється з 1 серпня 2009 р.:

делегувати владні повноваження суб’єктам господарювання (крім суб’єктів господарювання державної форми власності у випадках, визначених законом);

справляти плату за надання послуг у відсотковому відношенні від кошторисної вартості об’єкта;

вимагати отримання документів дозвільного характеру, необхідність одержання яких не передбачена законом.

Чим встановлено. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 р. №724 “Деякі питання надання державних платних (адміністративних) послуг, видачі документів дозвільного характеру”.

Нова Угода зі Словацькою Республікою про сприяння та взаємний захист інвестицій

26 лютого 2007 року в м. Київ було підписано Угоду між Україною та Словацькою Республікою про сприяння та взаємний захист інвестицій. Відповідно до статті 13 Угоди вона набирає чинності на дев’яностий день з дати отримання останнього письмового повідомлення про виконання Договірними Сторонами всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності. Угода укладена терміном на десять років з автоматичним продовженням її дії на десятирічні періоди.

Угоду ратифіковано Законом України від 6 березня 2008 року N 128-VI “Про ратифікацію Угоди між Україною та Словацькою Республікою про сприяння та взаємний захист інвестицій”. Зазначений міжнародний договір набирає чинності 20 серпня 2009 року. Відповідно до ст. 13 цієї Угоди після набрання нею чинності припиняє дію Угода між Урядом України та Урядом Словацької Республіки про заохочення і взаємний захист інвестицій від 22 червня 1994 року

Чим встановлено. Лист МЗС від 26.05.2009 р. №72/14-612/1-1328 “Щодо набрання чинності міжнародним договором”.

Тимчасові стандарти щодо шампанського та вин припиняють свою дію

До 1 серпня 2009 року тимчасово діють міждержавні стандарти:

ГОСТ 12258-79 Советское шампанское, игристые и шипучие

вина. Метод определения давления двуокиси

углерода в бутылках

– Взамен

ГОСТ 12258-66

ГОСТ 14252-73 Вина и виноматериалы, соки плодово-

ягодные спиртованные. Методы определения

титруемых кислот

– Взамен

ГОСТ 14252-69

ГОСТ 14351-73 Вина, виноматериалы и коньячные спирты.

Метод определения свободной и общей

сернистой кислоты

– Взамен

ГОСТ 14351-69

Їх було скасовано наказом Держспоживстандарту України від 5 грудня 2008 р. N 462 “Про скасування міждержавних стандартів”.

Чим встановлено. Наказ Держспоживстандарту України від 02.02.2009 р. № 55.

Для взяття на облік потребуючих поліпшення житлових умов слід звертатися і до реєстраторів Державного реєстру правочинів

оскільки для взяття на облік потребуючих поліпшення житлових умов необхідно надати інформацію про відсутність або наявність раніше належних особі на праві власності об’єктів нерухомого майна протягом останніх п’яти років, то починаючи з 2 серпня 2009 року, при зверненні відповідних суб’єктів до бюро технічної інвентаризації з метою отримання такої інформації, на думку Мін'юст, таким особам необхідно рекомендувати звертатись до реєстраторів Державного реєстру правочинів.

Чим встановлено. Наказ Мін'юст від 23.03.2009 № 525/5 “Про затвердження Методичних рекомендацій стосовно суб'єктів, які мають право на отримання інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно”.

Новий ДСТУ щодо цементу

З 1 серпня 2009 року діє національний стандарт ДСТУ Б В.2.7-181:2009 “Будівельні матеріали. Цементи лужні. Технічні умови”, розроблений Державним науково-дослідним інститутом в’яжучих речовин і матеріалів ім. В.Д.Глуховського Київського національного університету будівництва і архітектури. Йому надано статус регламентних технічних. ДСТУ Б В.2.7-181:2009 “Будівельні матеріали. Цементи лужні. Технічні умови” та ДСТУ Б В.2.7-24-95 “Будівельні матеріали. В’яжуче шлаколужне. Технічні умови” слід вважати нормативними документами паралельної дії з 1 серпня 2009 року по 31 грудня 2010 року.

Чим встановлено. Наказ Мінрегіонбуду від 10.02.2009 р. № 65.

Запроваджено ДСТУ щодо захисту від пожежі зовнішньої теплоізоляції

Запроваджено національний стандарт ДСТУ Б В.1.1-21:2009 “Захист від пожежі. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Метод великомасштабних вогневих випробувань (ISO 13785-2:2002, MOD)”, ДСТУ Б В. 1.1-22:2009 “Захист від пожежі. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Метод середньомасштабних вогневих випробувань (ISO 13785-1:2002, MOD)”, розроблені Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МНС України.

Чим встановлено. Наказ Мінрегіонбуду від 27.01.2009 р. №42, №27.

Нові ДСТУ для деталей з’єднувальних для газо- та водопроводів з поліетиленових труб

Національний стандарт ДСТУ Б В.2.7-178:2009 “Будівельні матеріали. Деталі з’єднувальні для водопроводів з поліетиленових труб. Технічні умови (EN 12201-3:2003, MOD)”, ДСТУ Б В.2.7-179:2009 “Будівельні матеріали. Деталі з’єднувальні для газопроводів з поліетиленових труб. Технічні умови (EN 1555-3:2002, MOD)”, ДСТУ Б В.2.7-177:2009 “Будівельні матеріали. Перехідники “Поліетилен-сталь” для газопроводів з поліетиленових труб. Технічні умови”, розроблені ДП “ЦентрСЕПРОтепломережа”.

Чим встановлено. Наказ Мінрегіонбуду від 22.01.2009 р. N 16, 17, 18.

Нові ДСТУ на віконні, дверні блоки, металеві двері

Запроваджено національний стандарт ДСТУ Б В.2.6-23:2009 “Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні та дверні. Загальні технічні умови”, розроблений ВАТ “Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву” (КиївЗНДІЕП). Втрачає чинність ДСТУ Б В.2.6-23-2001 (ГОСТ 23166-99) “Конструкції будинків і споруд. Блоки віконні. Загальні технічні умови”.

Запроваджено і ДСТУ Б В.2.6-77:2009 “Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протипожежні. Загальні технічні умови”,

Чим встановлено. Наказ Мінрегіонбуду від 20.01.2009 р. N 10, 11.

ФОН

З 20 серпня 2009 року НБУ вводить в обіг ювілейну монету “60 років Раді Європи” номіналом 5 гривень, біметалеву із недорогоцінних металів, якість — “спеціальний анциркулейтед”, тираж — 45 000 шт.;

Національні, професійні та міжнародні свята серпня 2009 року

День аеромобільних військ – 2 серпня

День Повітряних Сил Збройних Сил України – 2 серпня

Міжнародний день “Лікарі миру за мир” – 6 серпня

День військ зв'язку – 8 серпня

Міжнародний день корінних народів миру – 9 серпня

День будівельника – 9 серпня

День працівників ветеринарної медицини – 9 серпня

Міжнародний день молоді – 12 серпня

Всесвітній день лівші – 13 серпня

День пасічника – 19 серпня

День Державного Прапора України – 23 серпня

День незалежності України – 24 серпня, понеділок – вихідний день

День авіації України – 29 серпня

День шахтаря – 30 серпня

Можливо, Вам буде цікаво

By