Щo цікaвить людей

— У чому полягає суть накопичувальної системи і чи готова до неї країна? Який відсоток відрахувань спрямовуватиметься на персональні рахунки?

Вже нині у пенсійній системі України на 10 платників внесків припадає 9 пенсіонерів. За незмінності рівня участі населення у пенсійному страхуванні до середини 2020-х років кількість пенсіонерів зрівняється з кількістю платників, а до кінця прогнозованого періоду — перевищуватиме на третину.

Такі демографічні перспективи вимагають пристосування суспільства й економіки до особливостей населення, що старіє, де кількість пенсіонерів перевищує чисельність зайнятого населення. Саме з цією метою в Україні законодавством передбачено запровадження багаторівневої пенсійної системи.

Накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування базується на засадах накопичення коштів на індивідуальних пенсійних рахунках і передбачає механізм їх успадкування. Така система пенсійного страхування дозволить урізноманітнити джерела отримання особою доходів у старості та залучити додаткові інвестиції в економіку держави.

Після збалансування бюджету Пенсійного фонду України передбачається розпочати перерахування страхових внесків до Накопичувального пенсійного фонду. Розмір страхового внеску на дату впровадження системи складатиме 2% заробітної плати із подальшим його щорічним підвищенням на 1% — 7%.

Щo цікaвить людей

— Були повідомлення, що уряд знайшов компенсатори тих доходів, які планувалося отримати до Пенсійного фонду від підвищення пенсійного віку для жінок. Чому ж пенсійний вік усе-таки підвищується? Куди поділися «компенсатори»?

Головним аргументом проти підняття пенсійного віку в Україні зазвичай називають низьку тривалість життя. Водночас, як показують наукові дослідження, очікувана тривалість життя для чоловіків в Україні при досягненні 60 років становить 14 років, що наближається до показника інших країн. Для жінок при досягненні пенсійного віку (55 років) тривалість життя становить 25 років, що є чи не найвищим показником тривалості життя на пенсії серед інших європейських країн (Великобританія — 23 роки, Італія — 24,9 року, Німеччина — 20,9 року, Словаччина — 18, Угорщина — 20 років).

Програмою економічних реформ України на 2010-2014 роки передбачено, зокрема, що пенсійний вік для жінок і чоловіків поступово буде вирівняно (через підвищення на 6 місяців кожного року впродовж 10 років для жінок з 55 до 60 років). У той же час на період підвищення віку це буде компенсуватися шляхом збільшення пенсії для жінок на 2,5% за кожні 6 місяців більш пізнього виходу на пенсію.

Нині існує розрив між розмірами пенсій жінок і чоловіків. Для жінок встановлено нижчу межу працездатного віку, вони мають меншу тривалість стажу, заробітна плата жінок в середньому майже на 30% нижча, ніж у чоловіків. Нижча межа пенсійного віку та, відповідно, менша тривалість стажу спричинюють відчутно нижчий розмір пенсії, зумовлюючи більший ризик бідності жінок після досягнення пенсійного віку.

— Заробіток за скільки років треба буде брати тим, хто виходитиме на пенсію в 2011 році? Чи зберігається правило, що майбутній пенсіонер за бажанням може виключати із розрахунку заробіток за «невдалі» роки і в якому саме обсязі?

Для обчислення пенсії враховуватиметься заробітна плата за весь період за даними персоніфікації. При цьому передбачається зберегти нині існуючі правила «оптимізації» заробітку і навіть деяким чином розширити їх, у першу чергу, за періоди, коли страхові внески сплачувались за рахунок державного бюджету (період догляду за дитиною до 3-х років, за дитиною-інвалідом, період строкової військової служби).

Щo цікaвить людей

— Чи зміняться пенсії вчителів, лікарів, працівників культури?

На сьогодні працівники бюджетної сфери (працівники освіти, охорони здоров'я, культури) мають право на призначення пенсії за вислугу років за наявності вислуги від 25 до 30 років, незалежно від віку. Однак через низький розмір заробітної плати (а відповідно і пенсії) переважна більшість таких працівників сьогодні продовжує працювати й після досягнення загальновстановленого пенсійного віку та отримує пенсію і заробітну плату одночасно. Зважаючи на це, передбачається підвищити престижність роботи працівників бюджетної сфери шляхом виплати їм одноразової грошової допомоги при виході на пенсію на рівні такої самої виплати для державних службовців — у розмірі 10 призначених місячних пенсій. Усі запропоновані зміни для працівників бюджетної сфери жодним чином не стосуються вже призначених пенсій. Пенсії, що були призначені до набрання чинності законопроекту, виплачуватимуться у тих самих розмірах, без будь-яких змін. Окрім того, законопроектом збережено право на пенсію за вислугу років, тобто за наявності 25 років спеціального стажу після звільнення з роботи призначатиметься пенсія незалежно від віку.

— Які зміни торкнуться пенсійного забезпечення військовослужбовців і зокрема, як конкретно розв'язано проблему визначення спеціального стажу роботи (служби) в календарному обчисленні?

Законопроектом передбачається внести певні зміни до пенсійного забезпечення військових пенсіонерів. Основне питання, яке передбачається розглянути, — це усунення можливості виходу на пенсію у 30-35-річному віці, що на сьогодні сприймається як один із найбільш соціально-негативних чинників. Що стосується військових (а також і пожежників та інших службовців), які мають тривалу вислугу років, жодні зміни їх не стосуватимуться і вони отримуватимуть пенсії в тих же розмірах, що і на сьогодні.

Передбачається з 2011 року:

— запровадити календарне обчислення вислуги років при визначенні права на пенсію;

— залишити пільговий порядок обчислення вислуги років при визначенні розміру пенсії: за 20 років вислуги (з урахуванням пільгового обчислення) — 50% заробітної плати (55% — для звільнених у відставку) та 3% за кожен рік вислуги понад 20 років;

— поступово, щороку на 1 рік, збільшити вислугу років для визначення права на пенсію за вислугу років з 20 до 25 років;

— обмежити пенсії максимальним розміром 12-ти прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

— зберегти діючий механізм виплати пенсії працюючим військовим.

— Чи планує влада починати пенсійну реформу «з себе»? Чи зберігається в нинішньому вигляді механізм призначення спеціальних пенсій (держслужбовці, науковці, судді, прокурори, журналісти державних та комунальних ЗМІ тощо)? Чи збільшується (і на скільки саме по різних категоріях) період, за який враховується заробітна плата, при визначенні спеціальних пенсій? Який коефіцієнт заміщення (зарплати пенсією) передбачається для різних категорій спецпенсіонерів?

Планується встановити досить суттєві обмеження для спеціальних пенсій (народні депутати, судді, працівники Національного банку України, митної служби, наукові працівники, журналісти державних та комунальних засобів масової інформації тощо), зокрема їх стосуватиметься:

— встановлення максимального розміру пенсії на рівні 12 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

— збільшення періоду, за який їм враховується заробітна плата для обчислення пенсії, з 24-х до 60-ти місяців;

— зниження максимального відсотка для визначення розміру пенсії (коефіцієнта заміщення);

— виплата спеціальних пенсій при продовженні роботи проводитиметься у розмірі трудової пенсії.

Зазначене обмеження не поширюватиметься на нинішніх пенсіонерів. Пенсії їм і надалі виплачуватимуться у повному розмірі незалежно від заробітної плати.

Возможно Вам будет интересно

От