Земельні питання крізь призму закону

Земля для українців споконвіку відігравала одну з ключових ролей як у повсякденному житті, так і в державному значенні. Надзвичайно актуальним є земельне питання і в наші дні. Про це свідчить велика кількість звернень, що надходять до Новомосковської міжрайонної прокуратури. На жаль, громадяни не завжди вірно визначають орган, уповноважений чинним законодавством на виконання певних дій. У зв'язку з чим роз'яснимо основні положення.

Згідно ст. 13 Конституції України земля є об'єктом права власності українського народу. Від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та орган місцевого самоврядування.

Відповідно до норм Земельного кодексу України, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст наділені досить широкими повноваженнями. Їм належить право розпоряджатися землями територіальних громад та державної влади у межах, встановлених законодавством. Зазначеним органам надані важливі функції – координації діяльності місцевих органів земельних ресурсів та контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, дотримання норм земельного законодавства.

Більш того, відповідно до ст. 158 Земельного кодексу України органи виконавчої влади та місцевого самоврядування вирішують земельні спори. Органи місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та дотримання громадянами правил добросусідства, а також спори щодо розмежування меж районів у містах. Органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів вирішують земельні спори щодо меж земельних ділянок за межами населених пунктів, розташування обмежень у використанні земель та земельних сервітутів.

Законодавством передбачено, що у разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органів місцевого самоврядування, органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів спір вирішується судом.

Слід зазначити також, що з метою забезпечення дотримання вимог земельного законодавства створено спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері державного контролю за використанням та охороною земель, який наділено широкими повноваженнями щодо здійснення державного контролю за використанням та охороною земель у частині: дотримання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства України та встановленого порядку набуття і реалізації права на землю; виконання вимог щодо використання земельних ділянок за цільовим призначенням; дотримання вимог земельного законодавства в процесі укладання цивільно-правових угод, передачі у власність, надання у користування, в тому числі в оренду, вилучення (викупу) земельних ділянок; ведення державного обліку і реєстрації земель, достовірності інформації про земельні ділянки та їх використання; дотримання термінів своєчасного повернення тимчасово зайнятих земельних ділянок та обов'язкового виконання заходів щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням; уживання відповідно до закону заходів щодо повернення самовільно зайнятих земельних ділянок їхнім власникам або користувачам; вирішення інших питань відповідно до закону.

Нагляд за дотриманням вимог законодавства посадовими особами органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, органів земельних ресурсів та державних інспекторів з контролю за використанням та охороною земель, юридичних осіб законодавством покладено на органи прокуратури.

За 6 місяців поточного року Новомосковською міжрайонною прокуратурою у сфері земельних відношень порушено три кримінальні справи, одна особа притягнута до адміністративної відповідальності, пред'явлено п'ять позовів.

Источник: І. Снігач, Новомосковський міжрайонний прокурор

Можливо, Вам буде цікаво

By